Google cloud partner transparant

Software van Vanenburg flexibiliseert ERP en speelt in op omslag in denken grote leveranciers

'Volledig geïntegreerde ERP gaat het lastig krijgen'

Veel bestaande ERP-systemen hebben een nogal monolithische structuur’, trapt Hans Don af. ‘Ze zijn groot en log geworden doordat er in de loop der jaren steeds weer nieuwe features aan zijn toegevoegd. Als daar ook nog eens het nodige klantspecifieke maatwerk bij is komen kijken, is het voor de leverancier van het pakket lastig – en dus kostbaar – er nieuwe functionaliteiten aan toe te voegen waar de gebruiker om vraagt.’ Terwijl de informatiebehoefte in de industrie steeds sneller verandert. ‘Te snel dus voor het ERP-systeem om bij te benen. Onze software maakt een einde aan die inflexibiliteit’, aldus de cto van IT-bedrijf Vanenburg, die ook wijst op een belangrijke ontwikkeling: het ontstaan van IT-ecosystemen.

Hans Don Link Magazine

‘Ik voorzie dat de kleinere leveranciers van nog volledig geïntegreerde ERP-systemen een lastige toekomst tegemoet gaan’, aldus Hans Don, CTO van IT-bedrijf Vanenburg, gevestigd op het landgoed van Kasteel Vanenburg in Putten

Vanenburg in het Veluwse Putten is in 2009 voortgekomen uit Cordys, de onderneming die gestart werd als vervolg op de befaamde Baan Company. Jan Baan (76) is als bestuursvoorzitter nog op afstand betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. De focus van Vanenburg ligt op het bieden van software die juist een antwoord biedt op het probleem van inflexibiliteit in bestaande ERPsystemen. ‘Nu wordt dat vaak opgeknapt door slimme mensen bij r&d of productie. Die bouwen dan in bijvoorbeeld Excel een eigen oplossing. Een spreadsheet die zij en een enkele collega kennen en doorgronden. Echter, deze niet-geïntegreerde shadow IT biedt de rest van de organisatie geen informatie en verliest haar waarde zodra de betrokken medewerkers vertrekken.’

Nieuwe data, zelfde ERP

Daarom ontwikkelt Vanenburg apps die die extra functionaliteit bieden en wél geïntegreerd zijn in de bestaande ERP. Don illustreert: ‘Stel je hebt als leverancier van medische analyseapparatuur behoefte aan software waarin onderhoudsmonteurs via hun handheld exact kunnen vastleggen dat zij alle stappen hebben gezet om de apparatuur geheel volgens specificatie te laten werken. Dat laten inbouwen in een bestaand, groot ERP-systeem is lastig. Wij hebben voor Sanquin Bloedvoorziening nieuwe content, een nieuwe app ontwikkeld waarmee al die gebruiker specifieke data kunnen worden verwerkt, zonder dat daarvoor het ERP-systeem hoefde te worden aangepast.’ 

Om dat voor elkaar te krijgen, ontkoppelt Vanenburg eerst de functionaliteiten van het systeem die de werking van de app in de weg kunnen zitten. De app komt vervolgens als het ware boven op het ERP en is daarmee verbonden via het Google Cloud-platform waarop Vanenburg zijn applicaties realiseert. ‘Wij zijn partner van Google Cloud.’

Processen aanpassen?

Ook op de industriële werkvloer – in de ERP-wereld alom geduid met shopfloor – verandert de behoefte aan welke data verwerkt moeten worden, maar zijn bestaande ERP-systemen daarop niet of nauwelijks aanpasbaar. ‘Natuurlijk zou de gebruiker zijn processen kunnen aanpassen aan de IT. Maar ook dat is ingrijpend. En het kan goed zijn dat een bedrijf juist concurrentievoordeel haalt uit een bepaalde volgorde van werken. Bijvoorbeeld uit een interne logistiek die het mogelijk maakt componenten direct aan de lijn toe te leveren, waardoor tussenvoorraden niet meer nodig zijn. Of met een doordacht algoritme waarmee heel snel een calculatie te doen is, zodat het bedrijf – sneller dan de concurrentie – een offerte kan uitdoen, waardoor het veel extra werk binnenhaalt.’ 

Ook het toevoegen van kunstmatige intelligentie om de planning op de werkvloer te optimaliseren of beter in te spelen op ontwikkelingen in de markt, kan heel waardevol zijn, vervolgt Don. ‘Zo wilde onze klant Valeo, leverancier van onder andere autocomponenten, met AI achterhalen welke factoren van invloed zijn op het kapotgaan van die onderdelen.

Het kan heel lastig zijn het ERP-systeem daarop aan te passen. Voor Valeo hebben wij een app gebouwd waarmee zij eerder en gerichter kunnen inspelen op die faalfactoren. Aan de hand van AI-informatie uit de app kunnen zij nu het product doorontwikkelen dan wel eerder of anders gaan sourcen.’

Agile werkwijze

Met de apps van Vanenburg kunnen bestaande ERP-systemen dus gemoderniseerd worden. Ook is het mogelijk verschillende ERP-systemen te integreren, zoals vaak relevant is na overname van een onderneming met een ERP-systeem van een andere leverancier. Het vermijden van – bijna altijd moeizame – trajecten voor het implementeren van compleet nieuwe ERP-systemen is een belangrijk voordeel van de apps. Het vertrouwde ERP blijft immers bestaan, er worden slechts applicaties aan toegevoegd. ‘Daarbij werken wij op een agile manier. We kunnen op basis van de requirements van de klant snel prototypes bouwen, waarmee hij vlot een goede indruk krijgt van wat hij precies kan verwachten. Daarop kan de klant zijn feedback geven, waarna wij een korte ontwikkelsprint trekken. 

Het resultaat daarvan koppelen we weer terug. Stel dat onze app de zelfontwikkelde spreadsheet moet vervangen van die twee productiemedewerkers. Op deze manier krijgen zij alle ruimte mee te ontwikkelen aan die app, zodat die ook van hen wordt. Wij zetten de
betrokken medewerkers van de klant in de lead.’

'Die flexibiliteit, vrijheid en snelheid om ERP aan jouw behoften aan te passen, spreekt de markt aan.'​

Core-systeem

Vanenburg ontwikkelt zijn applicaties – klantspecifieke en gestandaardiseerde, eigen apps – daarbij zo dat ze op uiteenlopende platformen kunnen draaien. Daarmee speelt het bedrijf ook in op een belangrijke ontwikkeling in de IT-markt: het ontstaan van IT-ecosystemen. Don legt uit: ‘Grote ERP-leveranciers als SAP hebben een enorme omslag in denken gemaakt. Ze nemen afscheid van de grote, allesomvattende geïntegreerde systemen. 

Met SAP HANA heeft SAP een modern core-systeem op de markt gebracht waar allerlei klantspecifieke applicaties zoals die door ons ontwikkeld worden gemakkelijk aan toegevoegd kunnen worden. Een open ecosysteem waaraan wij, gebruikmakend van REST API – een technische integratiemethode – gemakkelijk nieuwe content kunnen toevoegen, verbonden aan die SAP-core via Google Cloud. Dit maakt het nog makkelijker voor een bedrijf mee te bewegen met de ontwikkelingen in de markt, zonder dat het een compleet nieuw ERP-systeem moet implementeren of tegen hoge kosten het bestaande systeem moet laten aanpassen.’

Minder vendor lock-in

Don constateert dat ook andere grote IT-leveranciers bezig zijn een open ecosysteem te creëren, waaraan derden als Vanenburg voor hun klanten gemakkelijk apps voor nieuwe content kunnen toevoegen. ‘Dat maakt bedrijven minder afhankelijk van hun IT-leverancier. Er is minder sprake van vendor lock-in. Natuurlijk moet de gebruiker nog steeds een licentievergoeding betalen voor het gebruik van de core en de SAP-data daarin. Maar verder heeft hij de vrijheid te kiezen voor een appbouwer die snel en goed die content kan creëren waarmee hij uit de ERP-data de gewenste informatie kan genereren. 

Die flexibiliteit, vrijheid en snelheid om ERP aan jouw behoeften aan te passen, spreekt de markt aan. Ik voorzie dan ook dat de kleinere leveranciers van nog volledig geïntegreerde ERP-systemen, vaak ingericht op de behoefte in specifieke sectoren, een lastige toekomst tegemoet gaan. Zelf switchen naar een open core vergt veel tijd en geld.’

Bron: Link Magazine